Privacyverklaring

Het OV-bureau Groningen Drenthe kan tijdens uw bezoek aan deze website uw persoonsgegevens verzamelen. Het OV-bureau zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het OV-bureau Groningen Drenthe vraagt uw persoonsgegevens als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten. Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren. U kunt deze informatieverstrekking ieder moment stopzetten. Verder hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie en/of bestelde producten toe te sturen.

Het OV-bureau Groningen Drenthe stelt in geen geval uw persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Als het OV-bureau Groningen Drenthe bij wet verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij ons aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Het OV-bureau Groningen Drenthe kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van deze cookie toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website door u sneller en gemakkelijker.

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Het OV-bureau Groningen Drenthe behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u schriftelijk contact opnemen: OV-bureau Groningen Drenthe, postbus 189, 9400 AD Assen.