Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het OV-bureau Groningen Drenthe is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden, te kopiŽren, te verspreiden en te veranderen.

OntdekhetOV.nl is een website van het OV-bureau Groningen Drenthe. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de inhoud en samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ontdekhetov.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Op ontdekhetov.nl site staan links naar websites van derden. Het OV-bureau Groningen Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

Voor vragen over de dienstregeling kunt u terecht bij OV-reizigersinformatie 0900 - 9292 (start € 0,045 + € 0,90 pm max. € 18,- + gebruikelijke belkosten). Voor vragen over tarieven of klachten kunt u contact opnemen met:

Klantenservice Qbuzz
Telefoon: 0900 - 728 99 65 (gebruikelijke kosten)
Postadres: Antwoordnummer 1059, 9700 VC GRONINGEN
www.qbuzz.nl

Klantenservice Arriva
Telefoon: 0900 - 202 20 22 (gebruikelijke kosten)
Postadres: Postbus 626, 8440 AP Heerenveen
www.arriva.nl